Az Authenticitas Kft. a felszámolói névjegyzékbe történő bekerülésével felszámolással összefüggő szakmai alapelveket akként tekinti, mint ami zárójel előtti együtthatóként meghatározza a felszámolási tevékenység egyes részfolyamatait és teljes egészét.

Elsődlegesnek tekintjük a Csődtörvény rendelkezései által is referenciaként jelölt hitelezővédelmet. Ez alól a kialakult joggyakorlat, illetve a felszámolói etikai normák egyetlen kivételt ismernek, ez pedig a dolgozói érdekvédelem és a hitelezővédelem, mint jogi értékek és alapelvek ütközése esetén az előbbit részesítjük előnyben a Csődtörvény rendelkezései szerint.

Másodlagos szakmai alapelvünk a magas színvonalú szakmaiság megteremtésére, ennek megőrzésére, folyamatos ellenőrzésére, továbbá az alkalmazottaink képzésére irányul.

Harmadik irányelvünk összefüggésben az előzőekkel, az ésszerű reorganizáció megvalósítását célozza és ezen keresztül a termelőeszközök hatékony felhasználását kívánja megvalósítani.