Ajánlattételi felhívás

cukorsiló és szennyvíztisztító berendezés értékesítésére

Tisztelt Érdeklődő!

Az Authenticitas Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-382697, székhely: 1107 Budapest, Mázsa utca 9., levelezési cím: 1107 Budapest, Mázsa utca 9.), mint az EISPRO Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 11 09 028390, székhely: 2851 Környe, Tópart utca 1.) Budapest Környéki Törvényszék 10.Fpk.963/2020/29. sz. végzése által kijelölt felszámolója az adós tulajdonában lévő az alábbi ingóságokat értékesíti:

Cukorsiló

- beszerzési éve 2017.

- 2017. és 2018. években volt utoljára használatban próbaüzem céljából

- siló működőképes állapotban kerül leállításra

- 75 tonna

Szennyvíztisztító berendezés

- beszerzése éve 2009.

- berendezés folyamatos használatban volt 2009-2020. november között

- leállítása működőképes állapotban történt

Felhívom az érdeklődők figyelmét, hogy az értékesítésre kerülő ingóságok idegen telephelyen találhatóak, azok szétszerelése, elszállítása a Vevő feladata, illetve a birtokba vétel költségei a Vevőt terhelik.

Ingóságok elszállítása 2022.09.30.-ig meg kell történjen, mert az idegen telephely tulajdonosa által lebontásra kerül.

A felszámolóval szemben sem szavatossági, sem jótállási igény nem érvényesíthető. Az ingóságok esetleges hibái következtében személyi (emberi élet, egészség, testi épség sérülése) vagy dologi károk keletkezéséért és további következményeiért a felszámoló felelősséget nem vállal.

Becsérték: 1 500 000 forint.

Kikiáltási ár (minimálár): 1 250 000 forint.

Az adásvételi szerződést a 2022. szeptember 16. napjáig beérkezett legmagasabb ajánlatot adó ajánlattevővel köti meg a felszámoló.

Helyszíni megtekintésre munkanapokon 8-tól 16 óráig van lehetőség telefonos egyeztetést követően.

Aláírással/cégszerű aláírással ellátott ajánlatát egyidejűleg várjuk a következő e-mail címre:

Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

A felszámoló fenntartja a jogot, hogy a nyertes ajánlattevő visszalépése esetén a soron következő legmagasabb ajánlatot adó ajánlattevővel kössön szerződést.

A felszámoló jogosult a felhívást az ajánlattételi határidő letelte előtt visszavonni.

Nyertes ajánlattevő az adásvételi szerződés aláírását követően kiállított számlát átutalással teljesíti.

Kelt: 2022.09.02.

Czumbel Zoltán
felszámolóbiztos


A Cstv. 63/B. § (1) bek. szerinti felhívás

Tájékoztatjuk Önöket, hogy amennyiben a könyvvezetés és a nyilvántartások hiányai miatt a felszámolási eljárást az általános szabályok szerint nem lehet lebonyolítani, vagy az adós vagyona a felszámolási költségek fedezetére sem elegendő, a felszámoló az 1991. évi XLIX tv. (Csődtv.) 63/B. § alapján kezdeményezi a törvényszéknél a felszámolási eljárás egyszerűsített módon történő befejezését. Vonatkozó jogszabály alapján a felszámoló a honlapján is köteles közzétenni egy felhívást, hogy amennyiben bárkinek hitelt érdemlő tudomása van az adós ingatlan- vagy más vagyonáról (ideértve a követeléseket és a vagyoni értékű jogokat is), azt neki 15 napon belül jelentsék be.

Fentiek alapján tájékoztatjuk Önöket, hogy az alábbi ügy(ek)ben a felszámoló egyszerűsített felszámolás iránti kérelmet kíván az illetékes Törvényszékhez benyújtani.